Metsäsatysspanielit ry
Metsästysspanielit ry


Ylituomari Juha Huttusen kertomukset Haapavedeltä 1.- 2.10.2011 


Lauantai 1.10.2011

Koemaastot sijaitsivat Haapaveden Vatjuskylässä ja ne oli saatu käyttöön Haapaveden metsästysyhdistys r.y:ltä. Ylituomarin puhuttelu koepäivän aamuna klo 06.15. Koe aloitettiin klo 7.00 ja viimeinen erä päättyi klo 13.40. Arvostelu klo 16.00. Koemaastot sijaitsivat yhtenäisesti ollen heinikkoisia peltoaukeita. Maastot soveltuivat kokeeseen hyvin ja fasaani kanta alueella oli riittävä. Kokeessa suoritettiin yksi lavastus. Ryhmätuomarina ylituomarin lisäksi toimi Juha Lindroth. Lindroth toimi myös kokeen kommissaarina. Maastomestarina toimi Timo Ritola.

 

Sunnuntai 2.10.2011

Ylituomarin puhuttelu pidettiin koepäivän aamuna klo 6 kokeen keskuspaikkana toimineella Haapaveden Vatjuskylällä. Maastot oli saatu käyttöön Haapaveden Metsästysyhdistykseltä. Samassa yhteydessä suoritettiin koirien arvonta koemaastoihin, joihin tuomarit oli määrätty etukäteen. Koe aloitettiin klo 6.55. Viimeinen erä päättyi klo 9.25. Maastot olivat kokeen tarkoitukseen sopivia heinikkoisia peltoaukeita ja pellonreunusmetsää. Saaliksi saatu riista oli fasaania ja sitä oli runsaasti. Saatujen tulosten perusteella koirien tasoa voidaan pitää vähintäänkin hyvänä. Lavastuksia ei tarvittu vaan kaikki lintutyöt saatiin kokonaisina näyttöinä. Ylituomarin lisäksi ryhmätuomarina toimi Timo Ritola. Koetoimikunta suoriutui kokeenjärjestelyistä hyvin ja mukavassa hengessä. Ylituomarin koearvostelun suoritti Tiina Karlström. Koe tulokset julkaistiin klo 11.30 ja koe päättyi klo 12.30.

Kokeessa yhteistyökumppaninamme toimi Arla Ingman. Heiltä saimme runsaasti elintarvikkeita kokeen ruokailuja varten. Suuret kiitokset arvokkaasta yhteistyöstä!

 Takaisin koetuloksiin