Metsäsatysspanielit ry
Metsästysspanielit ry

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi johtokunta voi esittää henkilöä, joka sitoutuu noudattamaan yhdistyksen sääntöjä ja päätöksiä sekä Suomen kennelliiton sääntöjä ja jolla on metsästyslaissa määrätty metsästyskortti. Yhdistyksen varsinaisiksi jäseniksi pääsevät ne spanielimetsästystä harrastavat henkilöt, jotka yhdistyksen kokouksen päätöksellä näiden sääntöjen mainitsemalla tavalla jäseneksi hyväksytään. Jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous   

NUORISOJÄSENET 

Yhdistyksen nuorisojäseneksi johtokunta voi esittää alle 18-vuotiasta henkilöä, joka sitoutuu noudattamaan yhdistyksen sääntöjä ja päätöksiä sekä Suomen kennelliiton sääntöjä.  Yhdistyksen nuorisojäseniksi pääsevät ne spanielimetsästyksestä kiinnostuneet tai sitä harrastavat henkilöt, jotka yhdistyksen kokouksen päätöksellä näiden sääntöjen mainitsemalla tavalla nuorisojäseniksi hyväksytään.  Nuorisojäsen on alle 18–vuotias ja hänet erotetaan nuorisojäsenyydestä tai hyväksytään varsinaiseksi jäseneksi sen kalenterivuoden päättyessä jona nuorisojäsen täyttää 18 vuotta. Nuorisojäsenen jäsenmaksu on puolet varsinaisen jäsenen jäsenmaksusta.  

KUNNIA- JA KANNATUSJÄSENET  

Kunniajäseneksi voi vuosikokous johtokunnan yksimielisen ehdotuksen perusteella kutsua henkilön, joka on erityisen ansiokkaasti edistänyt yhdistyksen tarkoitusperien toteuttamista.  Kunniajäsen on jäsenmaksusta vapaa. Kannatusjäseneksi voi vuosikokous johtokunnan ehdotuksen perusteella kutsua luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön joka edistää yhdistyksen tarkoitusperien toteuttamista. Kunniajäsenellä ja kannatusjäsenellä on kokouksissa puhevalta, muttei äänivaltaa. Kannatusjäsenet maksavat vuotuisen kannatusjäsenmaksun, jonka suuruuden päättää vuosikokous.