Metsäsatysspanielit ry
Metsästysspanielit ry


Ylituomareiden kertomukset Sallasta 3.- 4.9.2011


Lauantai 3.9.2011 (Pertti Sinkkonen)

Maastot oli saatu käyttöön Metsähallitukselta. Koe alkoi klo. 9.00 ja päättyi klo. 20.00. Maastot olivat kohtalaiset koekäyttöön, soita ja suolätäköitä. Pääriista oli vesilinnut, mutta kokeessa jouduttiin käyttämään fasaania ylösajokyvyn toteamiseksi. Maastomestarina toimi Tuomo Kotasaari. Tuomariharjoittelijoiden arvostelut, ylituomari hyväksyi suoritetuiksi.

 

Sunnuntai 4.9.2011 (Juha Huttunen)

Koe pidettiin Sallan kunnassa, metsähallituksen Vilma-Savinan alueen maastoissa. Maastot olivat heinikkoisia, paikoin pehmeäpohjaisia suolampia ja heinikkoisia joenvarsia. Huolimatta maastojen hyvin soveltuvuudesta koemuotoon, riistavähyys vaikeutti kokeen suoritusta. Kaikki koirat pystyttiin kuitenkin arvostelemaan, eikä kokeessa tarvittu lavastuksia. Kokeen komissaarina toimi Mikko Eilo ja maastomestarina Joonas Kaarlenkaski. Arvostelevana tuomarina ylituomarin lisäksi toimi Pertti Sinkkonen. Koearvostelut kokeesta hyväksytysti suorittivat Juha-Pekka Väänänen ja Juha Karlström. Koe-erät suoritettiin klo. 08.15-13.00. Kokeen tulostenluku ja päätös klo. 15.00. Kokeen tukikohdaksi vuokrattu loma-asunto sopi tarkoitukseen hyvin ja kokeen järjestelyt sujuivat erinomaisesti.

 Takaisin koetuloksiin